NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
informační etika
Dílčí část etiky, která se zabývá morálními principy a pravidly souvisejícími se zpracováním informací. Informační etika dále zahrnuje etiku tvůrce informace (autorská etika), etiku zprostředkovatele informací a etiku uživatele informací.
[SKLENÁK-2001A:403-425]
[JANOŠ-1993:7-53]
[KRIŠTOFIČOVÁ-1999:CD-ROM]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 06 / 000000699.htm ]