NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
knihovnická etika
Dílčí část etiky (profesní etika), která se zabývá morálními principy a pravidly souvisejícími s poskytováním knihovních a informačních služeb. Často se chápe jako součást informační etiky nebo jako jediná disciplína - knihovnická a informační etika.
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:178-179]
[JANOŠ-1993:7-53]
[KRIŠTOFIČOVÁ-1999:CD-ROM]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 07 / 000000700.htm ]