NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
síť knihoven
knihovní síť
Skupina knihoven propojených vzájemnými vazbami v oblasti řízení, organizace a poskytování knihovnických a informačních služeb. Může být organizovaná např. na územním principu (poskytuje služby občanům vymezeného území - obce, regionu, státu) nebo podle typu knihoven (síť vysokoškolských, muzejních, lékařských aj. knihoven).
[SMETÁČEK-1985:86]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:92]
[KRIŠTOFIČOVÁ-1999:CD-ROM]
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:190]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 07 / 000000702.htm ]