NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
regionální síť knihoven
Síť knihoven organizovaná na území vymezeného regionu.
[KRIŠTOFIČOVÁ-1999:CD-ROM]
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:190]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 07 / 000000703.htm ]