NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
knihovní legislativa
knihovnická legislativa (nevh.)
Právní předpisy upravující existenci knihoven, podmínky jejich činnosti a služeb. V širším pojetí také právní předpisy upravující jinou společenskou oblast, včetně existence, činností a služeb knihoven v této oblasti činných a právní předpisy, jejichž dikcí se v některých činnostech řídí i knihovny nebo se jich tyto zákony dotýkají, např. zákon o neperiodických publikacích, tiskový zákon, autorský zákon apod.
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:193]
[KRIŠTOFIČOVÁ-1999:CD-ROM]
[MADAR-1999]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 07 / 000000704.htm ]