NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
knihovní zákon
knihovnický zákon (zast., nespr.)
Zákon upravující existenci, podmínky a funkce jednoho nebo více typů knihoven anebo jejich služeb.
[257-2001]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 07 / 000000705.htm ]