NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
knihovnictví
Vědní, studijní a praktický obor, jehož předmětem jsou všechny aspekty činnosti knihoven a knihovnictví. Jako vědní a studijní obor je součástí informační vědy.
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:182]
[STRAKA-1990:110]
[CEJPEK-1992:52-58]
[SMETÁČEK-1985:45]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 07 / 000000706.htm ]