NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
srovnávací knihovnictví
Studie, analýzy a srovnávání knihoven, knihovnických systémů nebo jen dílčích problematik ve dvou i více územích, národních, kulturních nebo sociálních prostředích, se zřetelem k historickým, zeměpisným, politickým, ekonomickým, sociálním, kulturním a dalším faktorům. Zjišťuje přednosti a nedostatky, osvědčené postupy apod., které jsou dále využívány při formulování dlouhodobých cílů a koncepcí, při volbě technologií a postupů v praxi.
[KALKUS-1998:7-10]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 07 / 000000707.htm ]