NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
knihovní řád
výpůjční řád
Dokument upravující podmínky poskytování služeb knihovny, včetně práv a povinností uživatelů knihovny.
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:355]
[257-2001:5]
[VZOROVÝ-2002]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 07 / 000000708.htm ]