NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
statut knihovny
Dokument vnitropodnikového charakteru vydaný zřizovatelem knihovny, popř. ředitelem, který navazuje na zřizovací listinu nebo jiný zakládací dokument a rozvíjí jeho základní ustanovení týkající se funkcí, činnosti a služeb knihovny.
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:328]
[53-1959:8]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 07 / 000000709.htm ]