NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
kooperační systém knihoven
meziknihovní kooperace
Informační systém založený na různých formách spolupráce mezi knihovnami. Kooperační systémy mohou být zaměřeny na budování souborných katalogů, sdílenou katalogizaci, meziknihovní výpůjční službu, koordinaci doplňování knihovních fondů apod. a budovány na regionální, národní nebo mezinárodní úrovni.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:57]
[STRAKA-1990:179]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 07 / 000000710.htm ]