NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
tiskový zákon
Zákon upravující některé povinnosti a práva související s vydáváním a veřejným šířením periodického tisku.
[46-2000:1-9]
[CHALOUPKOVÁ-2001:2]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:115]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 07 / 000000711.htm ]