NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
zřizovatel knihovny
Zpravidla právnická osoba, která zřizuje nebo zakládá knihovnu. Termín běžně, avšak nepřesně, užíván i pro označení organizace (společnosti, zařízení), která zřídila knihovnu vnitropodnikovým organizačním aktem.
[MADAR-1999:1680]
[DĚDIČ-1994:259-261]
[40-1964:19 a násl.]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 07 / 000000712.htm ]