NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
metodická funkce knihovny
Funkce zpravidla větších knihoven spočívající ve vědecko-výzkumné, analytické, dokumentační, konzultační a vzdělávací činnosti.
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:228]
[53-1959:3-6]
[257-2001:2-11]
[ZÁSADY-1988:5-6]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 07 / 000000714.htm ]