NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
metodické středisko
Knihovna nebo její organizační součást plnící metodickou funkci.
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:228]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 07 / 000000715.htm ]