NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
střediskový systém knihoven
Systém místních lidových (obecních) knihoven soustředěných (přidružených) podle územní spádovosti ke knihovně s profesionálními zaměstnanci v tzv. střediskové obci. Cílem systému bylo zajistit kvalitní knihovnické služby v malých obcích.
[ZÁSADY-1988:8-12]
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:320]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 07 / 000000716.htm ]