NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
normalizace
technická normalizace, standardizace
Činnost směřující ke sjednocení a zefektivnění metod, postupů, technologií, procesů prostřednictvím tvorby technických norem. Obvykle se normalizují rozměry, jakost, značky, symboly apod., v knihovnictví a bibliografii se stanovují jednotné zásady a požadavky na postupy knihovnických prací, na rozměry a kvalitu předmětů knihovnické techniky, na formulaci odborných knihovnických a bibliografických názvů apod.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:68]
[ODLIS]
[ENC-1993:1098]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 07 / 000000717.htm ]