NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
technická norma
Speciální druh technické literatury, který stanovuje - na mezinárodní, celostátní, regionální nebo podnikové úrovni - jednotné charakteristiky výrobků, procesů, činností, metod (např. rozměr výrobku, zkušební metody, strukturu dat apod.), a to v zájmu zkvalitnění a zefektivnění výsledků praktické činnosti.
[ČSN ISO 5127-2:9]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:68]
[KRIŠTOFIČOVÁ-1999]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 07 / 000000718.htm ]