NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
akvizitér
akviziční pracovník
Odborný pracovník odpovědný za doplňování knihovního fondu.
[FEATHER-2001:4]
[STRAKA-1982:11]
[ULLMANNOVÁ-1988:6]
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:79]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 07 / 000000719.htm ]