NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
archivář
archívní pracovník
Odborný pracovník archivu se speciálními znalostmi a odpovědností, který se zabývá získáváním, odborným zpracováním, zprostředkováním a praktickou přípravou technických a technologických prostředků pro ochranu a správu archivních materiálů.
[FEATHER-2001:16]
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:15]
[STRAKA-1990:8]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 07 / 000000720.htm ]