NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
bibliograf
Odborný pracovník zabývající se vědeckými, vzdělávacími či organizačními aspekty bibliografie nebo prakticky vykonávající bibliografickou činnost a poskytující bibliografické služby.
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:22]
[ČERNÁ-1992:50]
[KÁBRT-1990:16]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:18]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 07 / 000000721.htm ]