NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
bibliopedagog
Odborný pracovník zkoumající procesy čtení a působení knihy na člověka, zahrnující problematiku čtenářského vývinu jednotlivce, čtenářských zájmů, metod osvojování informací apod.
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:45]
[FEATHER-2001:33]
[VÁŠOVÁ-1995:7]
[VÁŠOVÁ-1989:9]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 07 / 000000722.htm ]