NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
bibliopsycholog
Odborný pracovník zabývající se vlivem četby na duševní život člověka; zkoumá průběh psychických procesů během četby i následné uplatnění a působení literárního textu na čtenáře a uživatele.
[FEATHER-2001:33]
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:47]
[VÁŠOVÁ-1995:81]
[VÁŠOVÁ-1989:62]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 07 / 000000723.htm ]