NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
biblioterapeut
Odborný pracovník využívající procesu čtení jako pomocného prostředku při působení na uživatele, kteří se vyrovnávají s osobními emocionálními, mentálními a sociálními problémy.
[FEATHER-2001:34]
[VÁŠOVÁ-1989:53]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 07 / 000000724.htm ]