NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
dobrovolný knihovník
neprofesionální knihovník (zast.)
Pracovník malé, zpravidla obecní nebo školní knihovny, který vykonává praktickou knihovnickou a informační činnost jako dobrovolnou, společensky užitečnou práci bez nároku na mzdu.
[TOBOLKA-1925:]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:55]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 07 / 000000725.htm ]