NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
dokumentátor
dokumentační pracovník, dokumentalista (hist.), dokumentarista (zř., nespr.)
Odborný pracovník vykonávající informační činnost spočívající ve sledování, získávání, zpracování, a hodnocení dokumentů pro studijní, vědeckovýzkumné, vývojové a rozhodovací účely.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:29]
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:77]
[SMETÁČEK-1985:21]
[FEATHER-2001:210]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 07 / 000000726.htm ]