NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
indexátor
Odborný pracovník zajišťující věcné zpracování dokumentů prostřednictvím obsahové analýzy a indexace dokumentů.
[FEATHER-2001:169]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:39]
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:115]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 07 / 000000727.htm ]