NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
informační zprostředkovatel
zprostředkovatel informací, komerční zprostředkovatel informací, informační broker, poskytovatel služby, informační prostředník
1. Obecné označení pro osoby nebo organizace, které se zabývají zprostředkováním a prodejem informačních produktů a služeb. - 2. Odborný pracovník, který zprostředkovává kontakt koncového uživatele s informačním systémem např. při výběru databáze, navázání telekomunikačního spojení, formulování dotazů ve správné syntaxi a vyhodnocení relevance vyhledávání.
[FEATHER-2001:185]
[RAITT-1992:267]
[ODLIS]
[JOHNSON-1978:15]
[KÁNSKÁ-1999:32]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 07 / 000000728.htm ]