NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
informační inženýr
Informační profese, která se zaměřuje na řízení, analýzu, projektování a fungování automatizovaných informačních systémů, expertních a znalostních systémů a systémů řízení informací.
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:137]
[FEATHER-2001:210]
[ODLIS]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 07 / 000000729.htm ]