NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
informační konzultant
informační poradce
Osoba nebo organizace dodavatelsky poskytující komplexní informační služby objednatelům.
[ODLIS]
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:211]
[FEATHER-2001:264]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 07 / 000000730.htm ]