NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
informační manažer
Informační pracovník, který zabezpečuje projektování, organizaci a provoz informačních systémů jako podkladu pro efektivní rozhodovací a řídící procesy.
[ODLIS]
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:139]
[FEATHER-2001:187]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 07 / 000000731.htm ]