NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
informační pracovník
informační profesionál
Profesní kategorie odborných pracovníků, kteří vykonávají informační činnost v různých oblastech informačního sektoru.
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:139]
[ODLIS]
[FEATHER-2001:210]
[WIEGANDT-2002]
[STRAKA-1990:83]
[KÁNSKÁ-1999:32]
[BOUCHER-1997:136]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 07 / 000000732.htm ]