NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
informační producent
producent informací, producent databáze
Osoba nebo organizace, která se zabývá tvorbou a prodejem tištěných nebo elektronických informačních produktů.
[ODLIS]
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:149]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 07 / 000000733.htm ]