NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
informační specialista
oborový referent (zast.)
Odborný pracovník zaměřený ve své informační činnosti na specifický obor (např. lékařství, chemie, právo) a poskytující informační služby odborným uživatelům (zejména ve formě rešerší a studijně rozborových zpráv).
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:152]
[ODLIS]
[CEJPEK-1998:156]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 07 / 000000734.htm ]