NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
katalogizátor
Odborný pracovník knihovny, který provádí jmennou anebo věcnou katalogizaci dokumentů.
[ODLIS]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:48]
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:174]
[FEATHER-2001:49]
[KÁNSKÁ-1999:70]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 07 / 000000735.htm ]