NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
klasifikátor
Odborný pracovník knihovny, který provádí věcné zpracování dokumentů pomocí používaného systematického selekčního jazyka. používané klasifikace.
[FEATHER-2001:57]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:48]
[ODLIS]
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:176]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 07 / 000000736.htm ]