NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
knihovník
knihovník z povolání, placený knihovník, pracovník knihovny, profesionální knihovník, odborný knihovník, zaměstnanec knihovny
Pracovník knihovny, vykonávající odborné knihovnické práce, zahrnující výběr, zpracování, organizování, vyhledávání, zpřístupňování, resp. dodávání dokumentů a informací uživatelům knihovny.
[ODLIS]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:55]
[SMETÁČEK-1985:45]
[STRAKA-1990:110]
[WIEGANDT-2002]
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:182]
[KÁNSKÁ-1995:38,75]
[PFAFFENBERGER-2000:97]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 07 / 000000737.htm ]