NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
referenční knihovník
Knihovník poskytující referenční služby.
[FEATHER-2001:397]
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:281]
[ODLIS]
[STRAKA-1990:149]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 07 / 000000738.htm ]