NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
rešeršér
Odborný pracovník, který na základě požadavků uživatelů vyhledává informace ve zvolených informačních zdrojích. Výsledkem jeho činnosti jsou rešerše, které mohou obsahovat dokumentografické i faktografické informace (např. bibliografické záznamy, plné texty dokumentů, tabulky apod.).
[ODLIS]
[STRAKA-1990:152]
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:291]
[FEATHER-2001:412]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 07 / 000000739.htm ]