NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
systémový knihovník
Knihovník odpovědný za vývoj a údržbu hardwarového a softwarového vybavení knihovny a za správu automatizovaného knihovního systému. Spravuje techniku zajišťující přístup do elektronických informačních zdrojů; mnohdy je zodpovědný také za školení pracovníků v oblasti využívání informačních technologií, informačních zdrojů a knihovního systému, popř. může působit jako webmaster.
[ODLIS]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 07 / 000000740.htm ]