NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
znalostní inženýr
Odborný pracovník, který se podílí na tvorbě, projektování, provozu a využívání znalostních a expertních systémů.
[STRAKA-1990:206]
[ODLIS]
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:366]
[FEATHER-2001:240]
[MERTA-1994:86]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 07 / 000000741.htm ]