NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
abecední značka
Signatura používaná při abecedním stavění knižního fondu podle jmen autorů nebo prvního slova z názvu.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:117]
[ŠIMOVÁ-1975:232]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 07 / 000000743.htm ]