NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
autorský znak
Abecední značka, která se skládá z prvních písmen jména autora a dvou- nebo trojmístného čísla, který určuje umístění knihovní jednotky na regále.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:117]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 07 / 000000744.htm ]