NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
archivní depozitář
depozitář archivu
Zařízení sloužící pro uchovávání málo využívaných archivních materiálů. Termín se někdy se používá ve smyslu zařízení pro uchovávání konzervačního knihovního fondu.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:50]
[ČSN ISO 5127-2003]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 07 / 000000746.htm ]