NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
běžné číslo
numerus currens (ciz.)
Uspořádání knihovních jednotek na regále podle přidělených pořadových čísel.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:68]
[ORGANIZACE-1967:37]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 07 / 000000747.htm ]