NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
deponát
depozitum (ciz.), trvalá výpůjčka
1. Soubor knihovních jednotek svěřených knihovně k uchovávání a zpřístupňování za smluvně dohodnutých podmínek. - 2. Soubor knihovních jednotek, který je knihovnou svěřen fyzické či právnické osobě k dočasnému užívání.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:27]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 07 / 000000749.htm ]