NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
deponent
Osoba nebo instituce, která svěřila knihovně svůj knižní fond i další materiály k uložení a zpřístupňování.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:27]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 07 / 000000750.htm ]