NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
depozitní knihovna
depozitář, depozitní sklad (nespr.), odlehčovací sklad (zř.)
Knihovna nebo část skladištních prostor knihovny, kam se ukládají méně využívané fondy.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:50]
[SMETÁČEK-1984:41]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 07 / 000000751.htm ]