NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
dílčí fond
vyčleněný fond
Samostatně vytvářená, signovaná a uchovávaná část knihovního fondu.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:33]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 07 / 000000753.htm ]