NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
dokumentografický fond
bibliografický fond (zř.), bibliograficko-informační aparát (zast.)
Uspořádaný systém sekundárních, popř. primárních zdrojů, které poskytují informace o existenci a dostupnosti dokumentů (např. příručky, encyklopedie, bibliografie, katalogy, databáze).
[INFORMAČNÍ FONDY-1987:28-35]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 07 / 000000754.htm ]